GNSS World of China

Top Cited

1
Construction and development of satellite navigation augmentation systems
GUO Shuren, LIU Cheng, GAO Weiguang, LU Jun
2019, 44(2): 1-12. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2019.02.001
2
Accuracy analysis of BDS-2/BDS-3 standard point positioning
FANG Xinqi, FAN Lei
2020, 45(1): 19-25. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2020.01.003
3
  Dynamic Positioning Accuracy Test and Analysis of BeiDou Satellite Navigation System
ZHANG Fengzhao, LIU Ruihua, NI Yude, WANG Ying
2018, 43(1): 43-48. doi: 0.13442/j.gnss.1008-9268.2018.01.008
4
Overview of Satellite Navigation Spoofing Signal Detection Technology
ZHANG Xin
2018, 43(6): 1-7. doi: doi:10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.06.001
5
A New Method of NMEA0813 Protocol Parsing
LIU Fushan, GUO Chengjun, JIA Zhendong
2017, 42(1): 70-73. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.01.014
6
High Precision GPS/BDS Data Processing and Precision Contrast Analysis Based on GAMIT10.61
LIU Xingwei, PU Dexiang, GAO Xiang, ZHANG Shiyong, XIA Dinghui
2018, 43(5): 77-83. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.05.015
7
The Method of Comparative Analysis Sliding and Non Sliding GPS Precise Ephemeris Interpolation
XU Wei, JIA Xue, YAN Chao, LIU Yang, DU Wenxuan, WANG Tao
2017, 42(2): 15-20. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.02.004
8
  Performance Analysis of GPS/BDS/GALILEO Multi-system Combination Pseudo-range Point Positioning
JIA Xue, XU Wei
2017, 42(6): 16-23. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.06.003
9
Analysis of Galileo Signal Quality and Positioning Performance
ZHOU Xingyu, CHEN Hua, AN Xiangdong
2018, 43(1): 19-24. doi: doi:10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.01.004
10
Precision Analysis of Single Point Positioning Model with GPS/GLONASS/BDS
WANG TAO
2017, 42(3): 32-37. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.03.007
11
Positioning Performance Comparison and Analysis on BDS Dual and Triple Frequency Static Precise Point Positioning
2017, 42(1): 53-58. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.01.011
12
  Research of Local Model of Weighted Mean Temperature of CORS Water Vapor Retrieval in Qingdao
LI Fei, LIU Zhimin, LI Yangyang, GUO Jinyun
2018, 43(3): 88-94. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.03.016
13
Experimental Research on GPS Height Fitting Method
FANG Suyang, ZHAO Yong
2018, 43(4): 110-116. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.04.020
14
Performance Analysis of Multimode SPP Solving for  BDS/GPS/GALILEO at Different Cut-Off Height Angles
YU Xiaona, WANG Chao, ZUO Xiaoqing, BU Jinwei, CHANG Jun
2018, 43(5): 91-97. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.05.017
15
Quality Checking of GPS Observation Data Using TEQC Combined with RTKLIB Software
GONG Zhenchun, ZHAO Longhai, LIN Chengshou, LIU Cunmin, CHEN Zhanyong
2018, 43(5): 123-128. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.05.022
16
Precise Point Positioning Based on the RTKLIB and ]the Analysis of Result
PAN Jundao, WEI Zhaochuan, YANG Ke
2017, 42(1): 95-99. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.01.019
17
Analysis of the Influence of Different Parameters on BeiDou Long Baseline Based on GAMIT
LI Jiantao, ZHU Lanyan, LI Yongmei, JIN Xing, LIU Qi, MAN Yazhou
2018, 43(5): 23-28. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.05.004
18
Test and Analysis of GPS/BDS/GLONASS Combined Pseudo range Point Positioning Performance
YAN Chao, YU Xuexiang, XU Wei, ZHANG Guanghan
2017, 42(2): 25-31. doi: doi:10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.02.006
19
Research on Water Body Extraction Method Based on GF-2 High Resolution Remote Sensing Image
LIU Shuangtong, WANG Mingxiao, YANG Shuwen, YANG Mingze, YANG Lihua
2018, 43(6): 37-43. doi: doi:10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.06.007
20
Effect of image control point layout on the accuracy of real-world modeling of small-scale irregular areas of UAVs
ZHANG Guangzu, WANG Chun, XU Yan, TAO Yu, WU Liang, SHENG Shuai
2020, 45(2): 60-67. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2020.02.010
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:23
 • To
 • Go